Zoek direct op trefwoord:

internationale rechtshulp in strafzaken

het geheel van middelen waardoor een staat zijn publieke macht of justitiële instellingen ter beschikking stelt met het oog op de opsporing, berechting en beteugeling van strafbare feiten in een andere staat

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: