Zoek direct op trefwoord:

Over de thesaurus

 

 • Wat betekent het woord thesaurus?

 • Wat is een thesaurus?

 • Wat voor relaties zijn er tussen de thesaurustermen?

 • Wat zijn gelijkwaardigheidsrelaties?

 • Wat zijn hiërarchische relaties?

 • Wat zijn associatieve relaties?

 • Hoe kan ik met behulp van de Thesaurus Politiekunde informatie vinden?

 • Is de Thesaurus Politiekunde ook voor anderen beschikbaar?


 • Wat betekent het woord thesaurus?
  Het woord thesaurus is via het Latijn afkomstig uit het Grieks (‘thesauros’) en kan in het Nederlands worden vertaald met schat of woordenschat.


  Wat is een thesaurus?
  Een thesaurus is een lijst van termen (de woordenschat) die door relaties met elkaar zijn verbonden en vaak ook een omschrijving bij zich hebben. Dankzij de relaties kan met behulp van de termen gestructureerd naar informatie worden gezocht.


  Wat voor relaties zijn er tussen de thesaurustermen?
  Thesaurustermen kennen de volgende drie soorten relaties: gelijkwaardigheidsrelaties, hiërarchische relaties en associatieve relaties.


  Wat zijn gelijkwaardigheidsrelaties?
  Gelijkwaardigheidsrelaties zijn verbindingen tussen termen met een gelijkwaardige betekenis; één van deze termen krijgt de voorkeur en de andere term verwijst naar deze voorkeursterm. Een voorbeeld: tussen de termen aanhouding en arrestatie bestaat in de Thesaurus Politiekunde een gelijkwaardigheidsrelatie; de term aanhouding heeft de voorkeur en de term arrestatie verwijst naar deze voorkeursterm. Met de omschrijving ‘Gebruikt voor’ wordt bij de voorkeursterm verwezen naar de niet-voorkeursterm.


  Wat zijn hiërarchische relaties?
  Hiërarchische relaties zijn verbindingen tussen termen met niveaus van bovenschikking en onderschikking. De ondergeschikte term is een deel of soort van de bovengeschikte term en daardoor meer specifiek dan de bovengeschikte term. Omgekeerd is de bovengeschikte term minder specifiek dan de ondergeschikte term. Via de hiërarchische relaties komen de termen ten opzichte van elkaar in een bepaalde rangorde te staan (boomstructuur). Een voorbeeld: tussen de termen dwangmiddelen en aanhouding bestaat in de Thesaurus Politiekunde een hiërarchische relatie; aanhouding is de ondergeschikte term die daardoor meer specifiek is dan dwangmiddelen, en omgekeerd is dwangmiddelen de bovengeschikte term die daardoor minder specifiek is dan aanhouding.


  Wat zijn associatieve relaties?
  Associatieve relaties zijn verbindingen tussen termen die inhoudelijk verwant zijn zonder dat er sprake is van gelijkwaardigheid of hiërarchie. Een voorbeeld: tussen de termen aanhouding en arrestant bestaat in de Thesaurus Politiekunde een associatieve relatie; met de omschrijving ‘Zie ook’ wordt naar de geassocieerde term verwezen.


  Hoe kan ik met behulp van de Thesaurus Politiekunde informatie vinden?
  Bij elke voorkeursterm vindt u onderaan de pagina bij ‘Externe bronnen’ links naar de collectie van de Mediatheek van de Politieacademie, en naar Wikipedia en Google. Daarnaast hebben veel termen een kernachtige omschrijving zodat de thesaurus ook gebruikt kan worden als woordenboek.

  Is de Thesaurus Politiekunde ook voor anderen beschikbaar?
  Ja, de thesaurus is beschikbaar voor gebruik in alle (politie)informatiesystemen, zowel binnen als buiten de Politieacademie. Het digitale bestand is in txt-, csv- of xml-formaat door ons aan te leveren. Neem voor meer informatie en de voorwaarden van aanlevering contact op met het Team Kennis: kennis@politieacademie.nl ; tel. 088-6622109