Zoek direct op trefwoord:

Europees Bureau voor Fraudebestrijding

directoraat-generaal van de Europese Commissie, dat als doel heeft de financiële belangen van de EU te beschermen door zaken als fraude, corruptie en wanbeheer binnen de Europese instellingen en organen te bestrijden

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: