Zoek direct op trefwoord:

bijzondere opsporingsdiensten

diensten die, onder het gezag van het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie, belast zijn met specifieke strafrechtelijke handhavingstaken; het beheer berust bij de minister van het departement waaronder de desbetreffende dienst ressorteert

Gebruikt voor:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: