Zoek direct op trefwoord:

zaakwaarneming

het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen

Minder specifiek:

Zie ook: