Zoek direct op trefwoord:

verbintenissenrecht

onderdeel van het vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding van mens tot mens. Daarbij is de één verplicht tot een bepaalde prestatie tegenover de ander, die tot de prestatie gerechtigd is; het centrale beginsel hierbij is dat schuldeiser en schuldenaar zich jegens elkaar dienen te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: