Zoek direct op trefwoord:

ondermijning

aantasting of verzwakking van de legaliteit van de samenleving, door (georganiseerde) criminaliteit als mensenhandel, drugshandel, witwassen en cybercrime; dit leidt tot verzwakking van de rechtsstaat en rechtsorde, verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, en aantasting van het vertrouwen van burgers

Zie ook:

Zie ook: