Zoek direct op trefwoord:

ontzetting van gezag

justitiële jeugdhulpverleningsmaatregel waarbij de kinderrechter het ouderlijk gezag c.q. de voogdij geheel aan de ouder respectievelijk de voogd ontneemt; berust op moedwillig plichtsverzuim of onwaardigheid (verwijtbaar gedrag van de ouder of voogd)

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: