Zoek direct op trefwoord:

misdrijven tegen de menselijkheid

misdrijven zoals moord, uitroeiing, deportatie, foltering, verkrachting, vervolging, enz., die zijn begaan als onderdeel van een wijdverbreide of systematische aanval die zich richt tegen een burgerbevolking, wanneer de dader van die aanval wist. Onder een dergelijke aanval wordt verstaan: een wijze van optreden die met zich brengt het meermalen plegen van de bedoelde gedragingen tegen een burgerbevolking ter uitvoering of voortzetting van het beleid van een staat of organisatie, dat het plegen van een dergelijke aanval tot doel heeft

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: