Zoek direct op trefwoord:

onpartijdigheid van rechters

rechtsbeginsel dat betrekking heeft op de positie van de rechter tijdens het proces ten opzichte van de procederende partijen en dat hierin bestaat dat de rechter zich neutraal opstelt en elke schijn van vooringenomenheid dient te vermijden

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: