Zoek direct op trefwoord:

onafhankelijkheid van rechters

rechtsbeginsel dat betrekking heeft op de staatsrechtelijke positie van de rechter ten opzichte van de andere overheidsorganen; het beginsel bestaat hierin dat geen enkel overheidsorgaan de rechter beïnvloedt bij het nemen van zijn beslissing, en dat de rechter bij het uitvoeren van zijn taak aan geen enkel overheidsorgaan ondergeschikt is (zijn ambtgenoten daarbij inbegrepen)

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: