Zoek direct op trefwoord:

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

samenwerkingsverband van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie, dat actief inzet op de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: