Zoek direct op trefwoord:

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

samenwerkingsverband van de Nationale Politie (landelijke eenheid), de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat functioneert als kennis- en informatiecentrum op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: