Zoek direct op trefwoord:

Nederlandse Kustwacht

samenwerkingsorganisatie van een aantal ministeries ten aanzien van operationele overheidstaken op de Noordzee, waaronder dienstverleningstaken als hulpverlening, redding, rampen- en incidentenbestrijding, verkeersbegeleiding en vaarwegmarkering, en toezichthoudende taken op gebieden als milieu, visserij en scheepvaartverkeer

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: