Zoek direct op trefwoord:

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

kennisinstituut van het Ministerie van Justitie, met als taken onder meer de psychiatrische zorg voor gedetineerden in de penitentiaire inrichtingen, bemiddeling bij de totstandkoming van gedragskundige rapporten in strafzaken en het adviseren van de rechterlijke macht in strafzaken

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: