Zoek direct op trefwoord:

schutterij

burgermilitie, ontstaan in de middeleeuwen, die in steden en op het platteland door de autoriteiten kon worden ingezet om de orde te handhaven of te herstellen; de weerbaarheidstaken van overheidswege werden aan het begin van de 20e eeuw afgeschaft, waarna diverse schutterijen zijn blijven bestaan als folkloristische en culturele organisaties

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: