Zoek direct op trefwoord:

economische wetenschap

wetenschap die studie maakt van de voortbrenging en verdeling van de schaarse (beperkt beschikbare) producten (goederen en diensten) en productiefactoren (natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap)

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: