Zoek direct op trefwoord:

bindend advies

alternatieve beslechting van een geschil door een de partijen bindende beslissing van één of meer derden (‘bindend adviseurs’) ter uitvoering en ter nadere bepaling van het door die partijen overeengekomene, krachtens een bindend-adviesovereenkomst tussen de betrokken partijen

Minder specifiek:

Zie ook: