Zoek direct op trefwoord:

beslagrecht

omvat de regels van het burgerrechtelijk beslag i.c. de handeling waarbij een deurwaarder goederen aan de vrije beschikkingsmacht van een ander onttrekt, zonder die in beginsel uit de feitelijke macht van de beslagene te halen

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: