Zoek direct op trefwoord:

tunnelvisie

visie waarbij slechts op één variabele wordt gelet; onkunde of onwil om in het proces van meningsvorming ook op andere invalshoeken te letten of het blikveld te verbreden

Zie ook:

Zie ook: