Zoek direct op trefwoord:

strafrechtelijke handhaving

de daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de beëindiging, de vervolging en de berechting van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter of het openbaar ministerie

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: