Zoek direct op trefwoord:

stelselmatige observatie

het al dan niet heimelijk, systematisch en gericht waarnemen en/of volgen van een persoon met als te verwachten resultaat dat daardoor een min of meer volledig beeld kan worden verkregen van bepaalde aspecten van zijn/haar leven

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: