Zoek direct op trefwoord:

sociale cohesie

de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als lid van de maatschappij en als burger in de samenleving

Zie ook:

Zie ook: