Zoek direct op trefwoord:

bedrog

een ander bewegen tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep als bijvoorbeeld het vervalsen van stukken of het opgeven van een valse naam

Zie ook:

Zie ook: