Zoek direct op trefwoord:

overmacht als noodtoestand

rechtvaardigingsgrond die inhoudt dat iemand niet strafbaar is die zijns ondanks acuut en onontkoombaar moet kiezen uit onderling strijdige plichten en belangen en zich uit deze botsing van rechtsbelangen redt, en zich rechtens redden mag, door het plegen van een strafbaar feit

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: