Zoek direct op trefwoord:

onttrekking aan het verkeer

maatregel gericht op bescherming van de maatschappij tegen gevaarlijke voorwerpen: voorwerpen waarvan het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet of het algemeen belang; denk aan wapens, verdovende middelen, vals geld, enz.

Minder specifiek:

Zie ook: