Zoek direct op trefwoord:

onbevoegd ambtelijk bevel

schulduitsluitingsgrond die inhoudt dat een ondergeschikte die een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel uitvoert niet strafbaar is, indien het bevel door hem te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en indien de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: