Zoek direct op trefwoord:

notificatieplicht

de plicht om, op enig moment, schriftelijk diegene op de hoogte te stellen jegens wie een bijzondere opsporingsbevoegdheid is uitgeoefend

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: