Zoek direct op trefwoord:

maatregelen in het belang van het onderzoek

maatregelen die bevolen kunnen worden tegen de voor onderzoek opgehouden verdachte, indien er verdenking is van een strafbaar feit waarvoor inverzekeringstelling mogelijk is, of indien zij gericht zijn op het vaststellen van de identiteit; voorbeelden zijn: het maken van fotografische opnamen of video-opnamen, het nemen van lichaamsmaten, het nemen van vingerafdrukken, de toepassing van een confrontatie, plaatsing in een observatiecel

Minder specifiek:

Zie ook: