Zoek direct op trefwoord:

klassieke grondrechten

grondrechten die primair als strekking hebben dat de overheid zich onthoudt van ingrijpen, met als doel een staatsvrije sfeer te garanderen waarin de burgers zonder overheidsinmenging van zekere vrijheden gebruik kunnen maken; daarbij is overheidsingrijpen ten behoeve van dit doel niet uitgesloten

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook: