Zoek direct op trefwoord:

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

voormalige rijksinspectiedienst, die belast was met het toezicht op de wijze waarop organisaties en besturen invulling geven aan hun verantwoordelijkheden op het gebied van politie, politieonderwijs, brandweer en rampenbestrijding

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: