Zoek direct op trefwoord:

huwelijkse voorwaarden

overeenkomsten tussen (aanstaande) echtgenoten, waarbij zij de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen, in afwijking van hetgeen zonder die overeenkomst op grond van de wet of krachtens eerdere huwelijkse voorwaarden zou gelden; de bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap

Minder specifiek:

Zie ook: