Zoek direct op trefwoord:

handhaving milieuhygiënerecht

handhavingsvorm gericht op de regels met betrekking tot: het voorkomen van schade, gevaar en hinder in de woon- en leefomgeving; het waarborgen van de waterkwaliteit- en kwantiteit; het gebruik, de opslag, en het vervoer van gevaarlijke stoffen

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: