Zoek direct op trefwoord:

groene milieucriminaliteit

criminaliteit betrekking hebbend op zaken waarbij planten- en diersoorten worden bedreigd, zoals kappen van bomen, visserij, stroperij en handel in bedreigde en uitheemse dier- en plantensoorten

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook: