Zoek direct op trefwoord:

EVC

Erkenning van eerder Verworven Competenties; via een EVC-procedure kan een student een EVC-bewijs krijgen, een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de student vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen is verleend, met vermelding van het aantal credits (studiebelastingsuren) dat hij daarvoor krijgt toegekend

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: