Zoek direct op trefwoord:

digitale opsporing

forensisch onderzoek dat zich richt op het vinden, analyseren en interpreteren van sporen die zich op digitaal materiaal bevinden; bij digitaal bronmateriaal kan gedacht worden aan computers, computernetwerken en mailservers, maar ook aan gegevensdragers als usb-sticks, mobiele telefoons en navigatieapparatuur

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Meer specifiek:

Zie ook:

Zie ook: