Zoek direct op trefwoord:

briefing

het zodanig doelgericht verstrekken van voor de taakuitvoering essentiële gegevens, informatie en duidelijke instructies, voorafgaand aan de operationele uitvoering van het werk, dat de geïnstrueerde medewerker exact weet welke bijdrage hij of zij op welke wijze aan de actie heeft te leveren en hoe daaromtrent gerapporteerd moet worden

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: