Zoek direct op trefwoord:

beroepskwalificatie

een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen of taken die voorkomen in de beroepsuitoefening

Zie ook:

Zie ook: