Zoek direct op trefwoord:

benadeelde partij

degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit; deze kan zich terzake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces

Zie ook:

Zie ook: