Zoek direct op trefwoord:

Algemene Wet bestuursrecht

omvat de belangrijkste regels van het bestuursrecht, bijvoorbeeld hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken, en de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit van de overheid

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: