Zoek direct op trefwoord:

Algemene Rekenkamer

onderzoekt bij alle ministeries en bij instellingen die een wettelijke taak uitvoeren of het binnenkomende geld volgens de regels is geïnd en of het uitgaande geld is besteed aan de doelen waarvoor het volgens de begroting bestemd was (rechtmatigheidsonderzoek), en onderzoekt of het beleid van de rijksoverheid volgens plan wordt uitgevoerd en of de doelen van beleid worden gerealiseerd (doelmatigheidsonderzoek)

Minder specifiek:

Zie ook: