Zoek direct op trefwoord:

advocaat-generaal

vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de ressortsparketten bij de gerechtshoven; elk ressortsparket staat onder leiding van een hoofdadvocaat-generaal

Zie ook:

Zie ook: