Zoek direct op trefwoord:

strafrechtelijk financieel onderzoek

vorm van voorbereidend onderzoek in strafzaken, die alleen is gericht op het vaststellen van door criminaliteit verkregen financieel voordeel; de officier van justitie stelt dit onderzoek in, maar hij behoeft daartoe een machtiging van de rechter-commissaris

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: