Zoek direct op trefwoord:

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

bindend verdrag van de Raad van Europa, waarin de lidstaten hun voornaamste mensenrechten en fundamentele vrijheden hebben vastgelegd

Gebruikt voor:

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: