Zoek direct op trefwoord:

Grondwet

wet inhoudende de grondslag der staatsinrichting en de rechtsorde van het land: in haar totstandkoming, wijziging en handhaving met bijzondere waarborg omgeven

Zie ook:

Zie ook: