Zoek direct op trefwoord:

socialisatie

leerproces van ingelijfd worden in de maatschappij, om hierin als een “goed burger” te kunnen functioneren; het zich eigen maken van gewoontes, gebruiken, gedragsregels, normen en waarden e.d., waardoor individuen (met name jongeren) integreren in de samenleving en “erbij horen”

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: