Zoek direct op trefwoord:

Rijksrecherche

onafhankelijk politieonderdeel dat uitsluitend onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid valt van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie (justitiële aansturing), en dat belast is met opsporingsonderzoek tegen (semi) overheidsfunctionarissen (ook politiemensen), die verdacht worden van het soort misdrijven dat in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raakt

Zie ook:

Zie ook: