Zoek direct op trefwoord:

publiek-private samenwerking

een samenwerkingsverband waarbij de overheid met het bedrijfsleven een publiek investeringsproject realiseert, op basis van een heldere taak- en risicoverdeling en met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid

Gebruikt voor:

Zie ook:

Zie ook: