Zoek direct op trefwoord:

opportuniteitsbeginsel

bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om af te zien van vervolging van een strafbaar feit als dat opportuun (wenselijk) is, bijvoorbeeld indien de zaak te onbeduidend is of indien er onvoldoende bewijs is of indien de belangen van de verdachte en/of zijn gezin door een strafvervolging bovenmatig zouden worden geschaad; het correctief daarop is beklag van een belanghebbende bij het gerechtshof, met het verzoek de vervolging te gelasten

Minder specifiek:

Zie ook:

Zie ook: