Zoek direct op trefwoord:

arbitrage

alternatieve beslechting van een geschil door een scheidsgerecht, bestaande uit één of meer particuliere rechters (arbiters), krachtens een arbitrageovereenkomst tussen de betrokken partijen

Minder specifiek:

Zie ook: