Zoek direct op trefwoord:

milieueffectrapportage

wettelijk verplichte rapportages op basis van onderzoek dat moet worden uitgevoerd bij de voorbereiding van projecten en activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu

Zie ook:

Zie ook: